/ • Interior / • Träning /

open.

Hur cool är denna öppnare? Var nära att vi köpte en liknande för 320 kr ungefär. Jag gav exakt 5 kr för denna! Så värt. Lite liv och historia i den också t.o.m.