/ • Allmänt /

white picks.

rad 1: ett, två, tre. rad 2: ett, två, tre. rad 3: ett, två, tre.